Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
Kolumn
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
figur
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
Előszó
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy