Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
cap. (capitol)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
Előszó
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy