Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
гл. (глава)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
Előszó
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy