Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
circa
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
kolumna
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
dysertacja
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strony)
Kilka stron raportu
Előszó
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy