Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
대략
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
세로줄
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
논문
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
p.
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
pp.
Kilka stron raportu
Előszó
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy