Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
およそ
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
学位論文
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
Előszó
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy