Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
col. (columna)
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
disertación
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
Előszó
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy