Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
लगभग
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
अध्याय
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
स्तंभ
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
आकृ.
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
अगला
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
Előszó
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy