Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
στήλη
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
διατριβή
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
Előszó
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy