Zwroty | francuski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
annexe
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
approx. (approximativement)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
biblio. (bibliographie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
env. (environ)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
ch. (chapitre)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
col. (colonne)
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
éd. (édition)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
ex. (exemple)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
spéc. (spécialement)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
incl. (incluant)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
Előszó
préf. (préface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
éd. (édité par)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
rev. (revu par)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
réimp. (réimpression)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
trad. (traduit par)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy