Zwroty | fiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
Liitteet
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
kpl (kappale)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
Pylväs
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
Väitöskirja
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
toim. (toimittanut)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
esim. (esimerkiksi)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
erityisesti
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
jne. (ja niin edelleen)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
kaavio
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
eli
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
mukaanlukien
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
huom. (huomautus)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
s. (sivu)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
sivut
Kilka stron raportu
Előszó
esipuhe
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
julk. (julkaissut)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
muok. (muokannut)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
lisäpainos
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
kääntänyt
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
vol. (volyymi)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy