Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
Előszó
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy