Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
afsnit
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
kolonne
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
afhandling
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
side
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sider)
Kilka stron raportu
Előszó
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy