Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

függ. (függelék)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliográfia)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
kb. (körülbelül)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
فصل
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
عمود
Pionowa część tabeli
dissz. (disszertáció)
أطروحة
Skończona praca na określony temat
szerk. (szerkesztette X)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
kül. (különösen)
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
stb. (és így tovább)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
شكل
Diagram w części pracy
azaz/vagyis/következtetésképpen
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
beleértve
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
o./old. (oldal)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
o./old. (oldal/oldalak)
صفحات
Kilka stron raportu
Előszó
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
kiad. (kiadta X/kiadó)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
Átdolgozta X
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Utánnyomás
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ford. (fordította X)
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy