Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
Colonna
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
yani
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy