Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
fej. (fejezet)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
yani
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy