Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
บท
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
yani
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
หน้า
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy