Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
kap. (kapitel)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
Kolumn
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
figur
Diagram w części pracy
yani
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
s. (sidor)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy