Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
cap. (capitol)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
yani
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy