Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
гл. (глава)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
yani
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy