Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
cerca
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
cap. (capítulo)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissertação
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
yani
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy