Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
circa
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
kolumna
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dysertacja
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
yani
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
str. (strony)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy