Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
K. (Kapitel)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
Spalte
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
yani
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy