Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
kolom
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissertatie
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
yani
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy