Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
대략
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
대략
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
세로줄
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
논문
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
Diagram w części pracy
yani
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p.
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pp.
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy