Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
cap. (capítulo)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
col. (columna)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
disertación
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
yani
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy