Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
लगभग
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
अध्याय
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
स्तंभ
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
आकृ.
Diagram w części pracy
yani
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
अगला
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy