Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
στήλη
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
διατριβή
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
yani
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy