Zwroty | francuski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
annexe
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
approx. (approximativement)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
biblio. (bibliographie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
env. (environ)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
ch. (chapitre)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
col. (colonne)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
éd. (édition)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
ex. (exemple)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
spéc. (spécialement)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
yani
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
incl. (incluant)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pp. (pages)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
préf. (préface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
éd. (édité par)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revu par)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
réimp. (réimpression)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trad. (traduit par)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy