Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
yani
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy