Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
afsnit
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
kolonne
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
afhandling
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
yani
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
side
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
s. (sider)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy