Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
kap. (kapitola)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
yani
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
str. (strany)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy