Zwroty | chiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
app.(附录)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
approx.(大约)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog.(引用来源)
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
ca.(大约)
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
ch.(章)
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
col.(柱)
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
diss.(论文)
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
ed.(编辑)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
e.g.(例如)
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
esp.(尤其是)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc.(等等)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
fig.(图表)
Diagram w części pracy
yani
i.e.(既)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
incl.(包括)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
N.B.(注意)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
p.(页)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
pp.(页)
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
pref.(前言)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
pub.(由...出版)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev.(由...修改)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
rpt.(转载)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans.(由...翻译)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
vol.(卷)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy