Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ek
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliyografi/ Kaynakça
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
aşağı yukarı/ takribi
حوالي
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
فصل
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
عمود
Pionowa część tabeli
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
أطروحة
Skończona praca na określony temat
tarafından düzeltildi
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
özellikle
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
شكل
Diagram w części pracy
yani
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
kapsar/ dahil
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
d.e. (dikkat edilecek)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sayfa)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
sayfalar
صفحات
Kilka stron raportu
önsöz/ giriş
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
yay. (yayımlandı)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy