Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
บท
fej. (fejezet)
Określona część pracy
คอลัมน์
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
คำนำ
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy