Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
บท
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
คอลัมน์
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
fig. (figür)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
sayfalar
Kilka stron raportu
คำนำ
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy