Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
บท
kap. (kapitel)
Określona część pracy
คอลัมน์
Kolumn
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
figur
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
s. (sidor)
Kilka stron raportu
คำนำ
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy