Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
บท
cap. (capitol)
Określona część pracy
คอลัมน์
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
fig. (figura)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
คำนำ
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy