Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
บท
гл. (глава)
Określona część pracy
คอลัมน์
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
คำนำ
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy