Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
cerca
Używane przy określaniu ilości
บท
cap. (capítulo)
Określona część pracy
คอลัมน์
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
dissertação
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
fig. (figura)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
คำนำ
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy