Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
บท
K. (Kapitel)
Określona część pracy
คอลัมน์
Spalte
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
คำนำ
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy