Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
บท
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
คอลัมน์
kolom
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
dissertatie
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
คำนำ
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy