Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
लगभग
Używane przy określaniu ilości
บท
अध्याय
Określona część pracy
คอลัมน์
स्तंभ
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
आकृ.
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
अगला
Każda indywidualna część pracy
หน้า
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
คำนำ
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy