Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
บท
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
คอลัมน์
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
คำนำ
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy