Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

(ภาคผนวก)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
บรรณานุกรม
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ประมาณ
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
บท
kap. (kapitola)
Określona część pracy
คอลัมน์
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
ปริญญานิพนธ์
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
แก้ไขโดย
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
โดยเฉพาะ
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
และอื่นๆอีกมากมาย
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ประกอบไปด้วย
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
หมายเหตุ
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
หน้า
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
หน้า
str. (strany)
Kilka stron raportu
คำนำ
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
ตีพิมพ์โดย
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
ทบทวนโดย
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
แปลโดย
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy