Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
Kolumn
Colonna
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
fig. (figura)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
förord
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy