Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
Chương
Określona część pracy
Kolumn
Cột
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
Luận án
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
Biểu đồ
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
förord
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy