Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
fej. (fejezet)
Określona część pracy
Kolumn
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
förord
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy