Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
Kolumn
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
fig. (figür)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
sayfalar
Kilka stron raportu
förord
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy