Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
บท
Określona część pracy
Kolumn
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
ตัวเลข
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
หน้า
Kilka stron raportu
förord
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy